fbpx
Selecteer een pagina

{:nl}

Welkom!

StudentAlpha is een achtweekse cursus over wat christenen geloven. StudentAlpha Enschede biedt ruimte voor vragen en discussies in een ontspannen setting. Iedereen die studeert is welkom, of je nu geheel onbekend bent met het christelijk geloof of als je nog eens goed wilt kijken naar de basics van wat christenen geloven. StudentAlpha is een kennismakingscursus en heeft niet als doel je bepaalde standpunten op te leggen.

Voor wie?

Ben je student en heb je je wel eens afgevraagd of er meer is in het leven (wat het doel is van dit leven, of God bestaat), benieuwd naar wat christenen nu eigenlijk geloven of heb je vragen of twijfels over het christelijk geloof? Wees welkom! Mensen komen om verschillende redenen naar StudentAlpha. De één wil graag meer weten over wat het christelijk geloof inhoudt, de ander is net christen geworden en weer een ander wil zijn geloof nog eens vanaf het begin doordenken.

Iedereen is uitgenodigd! De cursus is laagdrempelig, leuk en gezellig en biedt ruimte voor vragen en discussie in een ontspannen en open setting. Welke vraag je ook hebt, StudentAlpha is een plek waar geen vraag als te simpel of te bedreigend wordt gezien. Alle meningen worden gerespecteerd. StudentAlpha biedt ruimte om diepere vriendschappen op te bouwen.

Kosten

Voor de cursus vragen wij een bijdrage van 18 euro. Hiervoor krijg je 8 avonden eten (waarvan de eerste avond pizza) en een borrel en een weekend weg. Deze bijdrage wordt gevraagd op de derde avond, de eerste twee avonden zijn dus geheel gratis en vrijblijvend.

Cursusavond

Globaal ziet een avond er als volgt uit:

18:30 Eten
19:15 Koffie & thee
19:30 Praatje door spreker
20:15 Uiteen in klein groepjes (kringen)
22:00 Borrel

Wanneer?

De cursus start in februari 2020:

Datum Thema Locatie Opmerking
Woensdag 26 februari Infoavond EG-Enschede Gratis pizza!
Woensdag 4 maart 1. Wie is Jezus en waarom moest hij sterven? EG-Enschede
Woensdag 11 maart 2. Hoe kan ik geloven? EG-Enschede
Woensdag 18 maart 3. Bidden: waarom en hoe? EG-Enschede
Woensdag 25 maart 4. De Bijbel lezen: waarom en hoe? EG-Enschede
Vrijdag 27 – zondag 29 maart Weekend: Alles over de Heilige Geest Haaksbergen
Woensdag 1 april 5. Hoe leidt God ons? EG-Enschede
Woensdag 8 april Geen Alpha cursusavond in verband met tentamenweken Thuis
Woensdag 15 april Geen Alpha cursusavond in verband met tentamenweken Thuis
Woensdag 22 april 6. Hoe zit het met het kwaad en genezing? EG-Enschede
Woensdag 29 april 7. Hoe zit het met de kerk en anderen vertellen? EG-Enschede

Waar?

De cursusavonden vinden plaats in de EG-Enschede (Heidestraat 9, 7513 ZM te Enschede).{:}{:en}

Welcome!

StudentAlpha is a series of eight interactive sessions that explore the big questions about life in the context of the Christian faith. (Is there more to life than this? Is there a God? Why are we here? What happens when we die? etc.). The Alpha Course runs in churches, bars, coffee shops and homes all around the globe. It currently runs in 169 countries and in 112 languages. More than 15 million people worldwide have attended an Alpha course!

Typically a StudentAlpha evening includes food, a short talk and a discussion at the end where you can share your thoughts and ask any questions. Alpha really is for anyone who’s curious. The talks are designed to encourage debate and explore the foundations of the Christian faith in a friendly, honest and informal environment.

Who is StudentAlpha for?

Primarily it is aimed at people who are wanting to engage (understand/debate/question, etc.) with the basics of Christianity.

Especially when you don’t consider yourself a Christian, but want to explore the Christian faith this is a place for you!  But also when you just became a Christian, but want to get grounded in the basics of Christianity, this will be very helpful!

Costs

The course will cost 18 euros. This will give you free dinner (which is pizza on the first night) and drinks during the 8 evenings and a weekend trip. We ask you to pay on the third evening, so the first two evenings are completely free.

Course Evening

This is what a evening at a StudentAlpha course looks like:

18:30 Dinner
19:15 Coffee and tea
19:30 (Live) talk
20:15 Split up in groups and discuss the talk
22:00 Drinks

When?

The course will start in February 2020 and run on a weekly basis:

Date Theme Location Remarks
Wednesday 26 February Info-evening EG-Enschede Free dinner with pizza!
Wednesday 4 March 1. Who is Jesus and why did he die? EG-Enschede
Wednesday 11 March 2. How can I have faith? EG-Enschede
Wednesday 18 March 3. Why and how should I pray? EG-Enschede
Wednesday 25 March 4. Why and how should I read the Bible? EG-Enschede
Friday 27 – sunday 29 March Weekend: the Holy Spirit Haaksbergen
Wednesday 1 April 5. How does God lead us? EG-Enschede
Wednesday 8 April No Alpha evening because of exam weeks At home
Wednesday 15 April No Alpha evening because of exam weeks At home
Wednesday 22 April 6. What about evil and does God heal? EG-Enschede
Wednesday 29 April 7. What about the Church and telling others? EG-Enschede

Where?

The course will be held at the EG-Enschede (Heidestraat 9, 7513 ZM Enschede).{:}